22/2021 סמנכ"ל ומנהל אגף תיאום, בקרה והון אנושי

תיאור התפקיד : - ניהול תהליכי עבודה ברשות, בהתאם לחזון הרשות והאסטרטגיה שהיא גיבשה, לרבות תכנית העבודה הרשותית ותהליכי רוחב. - התווית מדיניות ותהליכי העבודה

: 2021-06-01 13:00:00

: 2021-06-17 13:00:00


:

: