3/2020 רכז עוגן קהילתי במסגרת תכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמאלי ברשות

מועד אחרון להגשת הצעות : 10/02/2020 13:00 מכרז סגור

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00