21/2021 משנה ליועץ המשפטי של העירייה

תיאור התפקיד: סיוע ליועמ"ש בניהול הלשכה המשפטית של העירייה, וביצוע משימות משפטיות בכפוף להנחיות היועץ המשפטי . עיקרי תחומי האחריות: א. ייצוג הרשות בהליכי

: 2021-06-01 13:00:00

: 2021-06-17 13:00:00


:

: