19/2021 רכז רישוי עסקים

- גיבוש והתווית מדיניות הרשות המקומית, אחריות על פעילות מחלקת רישוי עסקים בנושא קידום רישוי עסקים חדשים, בקרה על רישוי עסקים קיימים. - הפעלת חוק רישוי עסקים

: 2019-06-02 13:00:00

: 2021-06-17 13:00:00


:

: