17/2021 מזכירה רישוי עסקים

מועד אחרון להגשת הצעות : 19/05/2021 13:00

: 2019-01-01 12:00:00

: 2019-01-01 12:00:00