12/2021 אחראי על תחבורה ציבורית

מועד אחרון להגשת הצעות : 19/05/2021 13:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00