11/2021 אחראי על בדיקת מפות בנייה

מועד אחרון להגשת הצעות : 19/05/2021 13:00

: 2019-01-01 13:00:00

: 2019-01-01 13:00:00