11/2018 רכז תעסוקה למרכז עוצמה בלשכת הרווחה

מועד אחרון להגשת הצעות : 11/5/18 13:00 מכרז סגור

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00