מכרז לת 2019/25 ריכוז הצעות מחיר לכלי רכב בליסינג תפעולי

מכרז לת /2019/25 | מועד אחרון להגשת הצעות : 28/01/2020 

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00