14/2019 לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית

מספר: 14/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 05/08/2019 17:00

: 2021-06-06 12:06:00

: 2019-08-05 17:00:00