12/2019 מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח

מועד אחרון להגשת הצעות : 26/02/2020 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00