04/2019 סלילת כבישים אלקודס וחיפה

מועד אחרון להגשת הצעות : 20/02/19 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00