03/2019 תכנון חזית מסחרית כביש 444

מועד אחרון להגשת הצעות : 27/02/19 17:00

: 2019-01-21 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00