יועצים

יועצים
דף המכרזשם מכרזתאריך פרסוםסטטוסמועד אחרון להגשה
05/2019שירותי ייעוץ ופיקוח בעבודות אקוסטיקה בבתי ספר בטייבה20/08/2019פתוח04/09/2019 17:00
04/2019שירותי ייעוץ ופיקוח בעבודות נגישות בבתי ספר ומוסדות בטייבה20/08/2019פתוח04/09/2019 17:00
03/2019מתן שירות לביצוע נספח אקוסטי לתכנית מפורטת05/03/2019פתוח12/03/2019 17:00
02/2019  מתן שירותי ייעוץ הכוללת פיקוח ותכנון לעבודות נגישות התקנת מעליות בבתי ספר05/03/2019פתוח12/13/2019 17:00
01/2019  שירותי ייעוץ ופיקוח להקמת מבנה האב בטייבה05/03/2019פתוח12/13/2019 17:00

: 2019-12-31 15:00:00

: 2021-12-31 15:00:00