מכרז:41/2018 ביצוע שירותי איסוף ופינוי רציפים של ריכוזי פסולת בשטחים ציבוריים בעיר טייבה לשנת 2019

מועד אחרון להגשת הצעות : 27/02/19 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00