מכרז:מכירת כלי רכב משומשים

מועד אחרון להגשת הצעות : 21/10/2020 12:00 

: 2019-01-01 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00