מכרז מספר 05/2021 מכרז לביצוע עבודות אחזקה וגינון בעיר טייבה

מספר מכרז: 05/2021 | מועד אחרון להגשת הצעות : 26/05/2021 13:00

: 2021-06-06 13:00:00

: 2021-05-26 13:00:00


تحميل الملف : تحميل الملف