04/2021 מכרז לביצוע עבודות ניטור,הדברה,השמדה ומניעת מזיקים בתחום העיר

מועד אחרון להגשת הצעות : 25/05/2021 13:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00