מכרז מספר 03/2021 מכרז ביטוחי רכוש וחבויות עבור עיריית טייבה

מספר מכרז: 03/2021 | מועד אחרון להגשת הצעות : 17/03/2021 13:00

: 2021-06-06 13:00:00

: 2019-01-01 13:00:00