מכרז מספר 02/2021 עבודות גמר בניין המיועד ללשכת הרווחה(מעל בית העם)

מספר מכרז: 02/2021 | מועד אחרון להגשת הצעות : 03/03/2021 13:00

: 2019-01-01 12:00:00

: 2019-01-01 12:00:00