36/2018 מסגרת לאספקת חומרי ניקיון לגני ילדים

מועד אחרון להגשת הצעות : 24/01/19 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00