מכרז מספר 01/2021 שדרוג ציוד התקשוב בבתי הספר בעיר טייבה בהתאם לתוכנית התקשוב הלאומית החדשה

מספר מכרז: 01/2021 | מועד אחרון להגשת הצעות : 25/01/2021 13:00

: 2019-06-06 12:06:00

: 2021-01-25 13:00:00