מכרז מספר 20/2020 כביש 112 אלחכמה שלב ב וכבישים בשוכות אלקנטרי שלב ב

מספר מכרז: 20/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 03/02/2021 13:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00