19/2020ביצוע עבודות נקיון בשטחי ומבני ציבור בעיר טייבה

מועד אחרון להגשת הצעות : 23/09/2020 13:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00