18/2020 הפעלת בית ספר מקיף שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"פ

מספר מכרז: 18/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 23/12/2020 13:00

: 2021-06-06 10:00:00

: 2020-12-23 10:00:00