17/2020 לעריכת סקר נכסים לצורכי ארנונה, סקר נכסי הרשות וסקר שילוט עבור עיריית טייבה

מועד אחרון להגשת הצעות : 16/12/2020 17:00

: 2019-01-01 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00