מכרז מספר 15/2020מתן שירותים חשבונאיים

מספר מכרז : 15/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 30/09/2020 17:00

: 2021-06-06 12:06:00

: 2012-09-30 17:00:00