מכרז פומבי מס' 11/2020 שיפוץ והתאמת בית ספר למחוננים בעיר טייבה

מועד אחרון להגשת הצעות : 29/07/2020 17:00

: 2019-01-01 12:00:00

: 2019-01-01 12:00:00