15/2019 לעריכת סקר נכסי עירייה

לעריכת סקר נכסי עירייה מספר: 15/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 30/01/20 15:00

: 2020-08-24 10:00:00

: 2030-01-20 10:00:00