מכרז:07/2019 הפעלת מרכז הצעירים בטייבה

הפעלת מרכז הצעירים בטייבה מספר מכרז: 07/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 08/04/19 17:00

: 2019-06-23 10:00:00

: 2019-04-08 10:00:00