2017-22 הקמת הצללות לבתי ספר

2017-22 הקמת הצללות לבתי ספר 28/05/2017 18/07/2017 17:00
כותרת מכרז : 
הקמת הצללות לבתי ספר
מס' מכרז2017-12
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי מכרז00 ₪
מצבמבוטל


: 2017-05-28 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00