2017-4 הקמת 4 גנים ציבוריים בשצפים

2017-4 הקמת 4 גנים ציבוריים בשצפים מבוטל
عنوان المناقصة

הקמת 4 גנים ציבוריים בשצפים 

מס' מכרז2017-4
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי מכרז0 ₪
מצבמבוטל


: 2018-02-06 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00