2017-3 סלילת כבישים שכונה דרומית

2017-3 סלילת כבישים שכונה דרומית 19/01/2017 -16/02/2017 17:00 מבוטל

כותרת מכרז

סלילת כבישים שכונה דרומית
מס' מכרז2017-3
מועד אחרון להגשת הצעות 16/02/2017 17:00
מחיר טפסי מכרז0₪
מצבמבוטל


טפסי מכרז : 
-

פרסום


: 2018-02-06 10:00:00

: 2017-02-16 10:00:00