2016-37 שירותי גבייה

2016-37 שירותי גבייה מבוטל

כותרת מכז

שירותי גבייה

מס' מכרז2016-37
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי מכרז00 ₪
מצבמבוטל

: 2018-02-06 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00