2016-36 שירותי הדברה ברחבי העיר

2016-36 שירותי הדברה ברחבי העיר מבוטל

כותרת מכרז 

שירותי הדברה ברחבי העיר
מס' מכרז2016-36
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי הצעות0 ₪
מצבמבוטל

  


: 2018-02-06 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00