2016-35 תאורת רחוב

2016-35 תאורת רחוב מבוטל

כותרת מכרז 

תאורת רחוב 

מס' מכרז2016-35
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי מכרז0 ₪
מצבמבוטל: 2017-10-15 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00