2016-32 הנגשת בתי ספר

2016-32 הנגשת בתי ספר מבוטל
כותרת מכרז

הנגשת בתי ספר

מס' מכרז2016-32
מועד אחרון להגשת הצעות
מחיר טפסי מכרז0 ₪
מצבמבוטל
טפסי במכרז 
-

פרסום


: 2018-02-06 10:00:00

: 2019-01-01 10:00:00