2016-28 מכרז פינוי פסולת בניין

2016-28 מכרז פינוי פסולת בניין 01/11/2016 - 27/11/2016 17:00 מבוטל

כותרת מכרז 

מכרז פינוי פסולת בניין

פרסום המכרז :01/11/2016


מס' מכרז2016-28
מועד אחרון להגשת המכרז27/11/2016 17:00
מחיר טפסי המכרז0 ₪
מצבמבוטל


טפסי מכרז: 

הודעות פרסום

חוברת מכרז (עיוון)


: 2018-02-06 10:00:00

: 2016-11-27 10:00:00