2016-26 בניית בריכת שחיה עירונית

2016-26 בניית בריכת שחיה עירונית 18/08/2016 28/09/2016 17:30 מבוטל
כותרת המכרז

בניית בריכת שחיה עירונית

פרסום המכרז 18/08/2016


מס' מכרז2016-26
מועד אחרון להגשת הצעות28/09/2016 17:30
מחיר טפסי המכרז0 ₪
מצבמבוטל

טפסי המכרז:

הודעות פרסום

חוברת מכרז (לעיוון)


: 2018-02-06 10:00:00

: 2016-09-28 10:00:00