2016-19 הפעלת בית ספר תיכון בטייבה

הפעלת בית ספר תיכון בטייבה 19/06/2016 04/07/2016 18:00 מבוטל
כותרת המכרז 
הפעלת בית ספר תיכון בטייבה
מספר מכרז2016-19
מועד אחרון להגשת ההצעות04/07/2016 18:00
מחיר טפסי מכרז00 ₪
מצבמבוטל

תיאורתאריך/ שעה
פרסום19/06/2016
מועד אחרון להגשת הצעות04/07/2016 18:00

  טפסים של המכרז :
-

פרסום

-

מכרז


: 2018-02-06 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00