מכרז 2016-6 הפעלת בית ספר תיכון בטייבה

הפעלת בית ספר תיכון בטייבה 01/03/2016 17/03/2016 12:00 מבוטל
הפעלת בית ספר תיכון בטייבה

מספר מכרז2016-6
מועד אחרון להגשת הצעות17/03/2016 12:00
מחיר המכרז00 ₪
מצבמבוטל

  
תיאורתאריך/ שעה
פרסום המכרז01/03/2016
מועד אחרון להגשת הצעות17/03/2016 12:00

  טפסים של המכרז :
-הודעת פרסום .
-חוברת מכרז .

: 2017-10-05 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00