12/2020 לביצוע תכנית חינוך סביבתית בעיר טייבה.

מועד אחרון להגשת הצעות : 30/09/2020 17:00

: 2019-01-01 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00