מכרז:35/2018 מסגרת לאספקת חומרי מתכלים לגני ילדים

מספר מכרז: 35/2018 | מועד אחרון להגשת הצעות : 28/01/19 17:00

: 2019-06-06 13:00:00

: 2019-01-28 17:00:00