מכרז:10/2020 מכרז פומבי 10/2020 לביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב כיתות בהתאם לתכנית M21 בעיר טייבה

מועד אחרון להגשת הצעות : 30/09/2020 17:00 

: 2019-01-01 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00