09/2020 שיפוץ מגרש האימונים בעיר טייבה

מספר מכרז: 09/2010 | מועד אחרון להגשת הצעות :20/05/2020 13:00 

: 2019-01-01 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00