מכרז:08/2020 שיפוץ אצטדין עירוני - אבו אלהוא בטייבה

מספר מכרז: 08/2010 | מועד אחרון להגשת הצעות : 20/05/2020 13:00 

: 2019-06-06 12:00:00

: 2019-05-20 13:00:00