07/2020 מתן שירותי גבייה ואכיפה עבור עיריית טייבה

מספר מכרז: 07/2010 | מועד אחרון להגשת הצעות :17/06/2020 15:00 

: 2019-01-01 09:00:00

: 2019-01-01 09:00:00