מכרז:05/2020 ביצוע עבודות סלילת כביש, תאורה,מים,ביוב ופיתוח בכביש 307/303 באזור תעשייה-טייבה

מספר מכרז: 053/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 01/03/2020 12:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00