מכרז:04/2020 שיקום דרכים חקלאיות -טייבה

מספר מכרז: 04/2020 | מועד אחרון להגשת הצעות : 01/03/2020 12:00

: 2019-01-01 14:00:00

: 2019-01-01 14:00:00