05/2019 שירותי ייעוץ ופיקוח בעבודות אקוסטיקה בבתי ספר בטייבה

מספר: 05/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 04/09/19 17:00

: 2019-08-21 09:00:00

: 2019-09-04 09:00:00